خو

توانایی حل مسئله

توانایی حل مسئله دلیل اصلی تکامل انسان ست. این توانایی در واقع روش هایی است که ما برای درک کردن آنچه در محیط اتفاق می افتد، شناسایی چیزهایی که می خواهیم تغییر دهیم و کشف کردن کارهایی که برای ایجاد نتیجه مطلوب باید انجام شود، استفاده می کنیم. 

حل مسئله منشا تمام اختراعات جدید، تکامل اجتماعی و فرهنگی و مبنایی برای اقتصاد های مبتنی بر بازار است. انسان‌ها از کودکی یاد می‌گیرند که چگونه مسائل ساده را حل کنند (یادگیری غذا خوردن، انجام حرکات هماهنگ و برقراری ارتباط)  و همانطور که یک فرد در زندگی بزرگ می شود ، مهارت‌های حل مسئله اصلاح ، بالغ و پیچیده‌ترمی‌شود.

این مهارت هم به صورت فردی و هم برای سازمان ها بسیار مهم است زیرا ما را قادر می سازد تا بر محیط خود کنترل داشته باشیم.


تعمیر چیزهایی که خراب شده اند


برخی مسائل با گذشت زمان فرسوده و خراب می شوند، برخی دیگر اما از روز اول ناقص هستند.

محیط های شخصی و تجاری مملو از فعالیت ها، تعاملات و فرآیندهایی هستند که شکسته شده اند یا به روشی که می خواهیم کار نمی کنند. حل مسئله به ما مکانیزمی برای شناسایی این ها، پی بردن به دلیل خرابی و تعیین مسیری برای رفعشان می دهد.


استفاده از فرصت ها

حل مسئله فقط پاسخ و اصلاح مسائل پیرامون نیست. بلکه نوآوری، ایجاد چیزهای جدید و تغییر محیط برای مطلوب تر شدن هم هست. حل مسئله ما را قادر می سازد تا فرصت های موجود در محیط را شناسایی کنیم و از آن ها بهره برداری کنیم و روی آینده نیز کنترل داشته باشیم.
شناخت مسائل پر ریسک

انسان ها یاد گرفته اند روند ها را شناسایی کنند و نسبت به روابط علت و معلولی در محیط خود آگاهی پیدا کنند. این مهارت نه تنها ما را قادر می سازد که وقتی چیزها خراب می شوند آن ها را اصلاح کنیم، بلکه آنچه را که ممکن است در آینده اتفاق بیفتد (براساس تجربیات گذشته و رویدادهای فعلی) پیش بینی کنیم.بهبود عملکرد

افراد و سازمان ها به صورت مجزا در محیط وجود ندارند. یک شبکه پیچیده و دائما در حال تغییر از روابط وجود دارد و در نتیجه، اعمال یک فرد اغلب یا تاثیر مستقیم بر دیگران یا تاثیر غیر مستقیم بر محیط دارد. این وابستگی های متقابل انسان ها را قادر می سازد تا برای حل مشکلات پیچیده تر با یکدیگر کار کنند. اما نیرویی را نیز ایجاد می کنند که از همه می خواهد به طور مداوم عملکرد خود را بهبود ببخشند تا با پیشرفت های دیگران سازگار شوند. حل مسئله به ما کمک می کند تا روابط را درک کنیمو تغییرات و پیشرفت های مورد نیاز برای رقابت و بقا در یک محیطی که دائما در حال تغییر است را اعمال کنیم.
منبع: kepner-tregoe.com

توانایی حل مسئله
TimeYab ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
این پست را به اشتراک بگذارید
تگ ها
ورود to leave a comment

خو

تصمیم گیری گروهی